Adultos – 3º trimestre

1

Menores – 2º trimestre

2

Adultos – 2º trimestre

2

Menores – 1º trimestre

2

Adultos – 1º trimestre

2

Adultos – 4º trimestre

2

Menores – 4º trimestre

2